Wykaz prac

Gwidon Polak – Wykaz prac naukowych

Publikacje:

 1. Polak G., Nartowicz E.: Cytoprotekcja mięśnia sercowego. W: Świątecka G. red. Kardiologia starszego wieku. Via Medica, Gdańsk 1997/1998. Strony 487-498.
 2. Polak G., Tomczak-Watras W., Nartowicz E.: Nefropatia szpiczakowa jako przyczyna niewydolności nerek ? trudności diagnostyczne i możliwości leczenia. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 1998, 100, 257-261.
 3. Polak G., Tomczak-Watras W., Nartowicz E.: Nefropatia szpiczakowa jako przyczyna niewydolności nerek. Streszczenie. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 1998, 100, 168.
 4. Polak G., Manitius J.: Autonomiczny układ nerwowy a nadciśnienie tętnicze i nerki. Nefrologia i Dializoterapia Polska 1999, 3, 271-275.
 5. Polak G., Nartowicz E.: Gorączka niejasnego pochodzenia u chorego z protezą naczyniową. Kardiologia Polska 1999, 50, 450-451.
 6. Polak G., Nartowicz E.: Zawał serca bez załamka Q związany z chemioterapią 5-fluorouracylem i cisplatyną u chorego z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych w koronarografii. Kardiologia Polska 1999, 51, 526-529.
 7. Stróżecki P., Polak G., Ukleja-Adamowicz M., Pączkowska B, Zarzycka-Lindner G., Tomczak-Watras W., Adamowicz A., Manitius J.: Letter to the editor: Foley R.N. et al. Long-term evolution of cardiomyopathy in dialysis patients. Kidney International 1999, 56, 349-350.
 8. Polak G., Orzałkiewicz Z., Nartowicz E., Ziółkowska-Kochan M., Wanat-Słupska E.: Parametry analizy czasowej HRV w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu. Streszczenie. Folia Cardiologica 1999, 6, 105.
 9. Ziółkowska-Kochan M., Wanat-Słupska E., Rudy J., Fanslau D., Polak G., Orzałkiewicz Z.: Zaburzenia rytmu serca w ostrym udarze niedokrwiennym ? doniesienie wstępne. Streszczenie. Neurologia i Neurochirurgia Polska 1999, Suplement 3, 402.
 10. Stróżecki P., Polak G., Nartowicz E., Manitius J.: Does parathormon affect blood pressure in hemodialysis patients? Streszczenie. Nadciśnienie Tętnicze 1999, 3, 142.
 11. Polak G., Stróżecki P., Adamowicz A., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Skuteczność leczenia ludzką rekombinowaną erytropoetyną chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc. Nefrologia i Dializoterapia Polska 2000, 4, 169-172.
 12. Polak G., Hefczyc E., Wojtas A., Płonka J., Pluta W., Krajewska-Redelbach I., Kurowska-Ledwig D.: Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG. Folia Cardiologica 2000, 7, 149-155.
 13. Grześk G., Orzałkiewicz Z., Polak G., Przybył R.: Spontaneous healing of coronary dissection due to coronary spasm. Abstract. Cor et Vasa 2000, 42, K148.
 14. Orzałkiewicz Z., Polak G., Przybył R., Grąbczewska Z., Grześk G., Nartowicz E.: Zmienność rytmu zatokowego u pacjentki z bólami w klatce piersiowej, czynnościowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i prawidłowym koronarogramem. Folia Cardiologica 2001, 8, 313-319.
 15. Grąbczewska Z., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Polak G., Grześk G., Nartowicz E.: Niedrożność (przewlekła) pnia lewej tętnicy wieńcowej. Kardiologia Polska 2001, 54, 214-216.
 16. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grąbczewska Z., Grześk G., Przybył R., Nartowicz E.: Effects of ischemic stroke laterality on heart rate variability. Abstract. European Heart Journal 2001, 22, Abstr. Suppl., 324.
 17. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Nartowicz E.: Changes of heart rate variability in patients with ischemic stroke. Abstract. European Heart Journal 2001, 22, Abstr. Suppl., 487.
 18. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z.: Czy lateralizacja udaru niedokrwiennego mózgu wpływa na zmienność rytmu serca? Streszczenie. Folia Cardiologica 2001, 8, Streszczenia, 45.
 19. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Wodyńska T., Nartowicz E., Książkiewicz B.: Analiza zmienności rytmu serca w udarze niedokrwiennym mózgu. Streszczenie. Kardiologia Polska 2001, 55, Suplement I, 98.
 20. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Grąbczewska Z., Grześk G., Nartowicz E., Książkiewicz B.: Lateralizacja udaru niedokrwiennego mózgu a zmienność rytmu serca. Streszczenie. Kardiologia Polska 2001, 55, Suplement I, 99.
 21. Grześk G., Szadujkis-Szadurski L., Orzałkiewicz Z., Polak G., Szadurski R., Przybył R., Grąbczewska Z., Gałaj A.: Znaczenie podprogowych stężeń angiotensyny II w modulacji reaktywności receptorów alfa-adrenergicznych. Streszczenie. Kardiologia Polska 2001, 55, Suplement I, 132.
 22. Grześk G., Szadujkis-Szadurski L., Orzałkiewicz Z., Polak G., Szadurski R., Przybył R., Grąbczewska Z., Gałaj A.: Rola nitratów w procesie hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron. Streszczenie. Kardiologia Polska 2001, 55, Suplement I, 152.
 23. Grąbczewska Z., Nartowicz E., Szymaniak L., Wiśniewska E., Przybył R., Polak G., Kubica J., Dymek G., Giedrys-Kalemba G., Kotschy M., Odrowąż-Sypniewska G.: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection. Kardiologia Polska 2002, 57, 533-536. (Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori. Kardiologia Polska 2002, 57, 537-540.)
 24. Przybył R., Orzałkiewicz  Z., Grąbczewska Z., Polak G., Grześk G., Nartowicz E.: Niepełna przezskórna rewaskularyzacja wieńcowa u 82-letniego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek i chorobą nowotworową. Opis przypadku. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2002, 107, 2, 155-160.
 25. Grąbczewska Z., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Polak G., Grześk G., Nartowicz E.: Ziewanie jako objaw prodromalny reakcji wazo-wagalnej. Polski Merkuriusz Lekarski 2002, 14, 94.
 26. Polak G., Nartowicz E., Grześk G., Przybył R., Stróżecki P., Manitius J.: Heart rate variability in chronic hemodialysed patients. Abstract. Blood Purification 2002, 20, 502.
 27. Polak G., Stróżecki P., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Kubica J., Manitius J.: Effect of parathormon on heart rate variability in hemodialysed patients. Abstract. Nephrology Dialysis Transplantation 2002, 17, Abstracts Supplement 1, 129.
 28. Stróżecki P., Polak G., Przybył R., Manitius J., Kubica J.: Left Ventricular hypertrophy and cardiac autonomic balance in hemodialysis patients. Abstract. Nephrology Dialysis Transplantation 2002, 17, Abstracts Supplement 1, 264.
 29. Polak G., Stróżecki P., Przybył R., Nartowicz E., Manitius J.: Wpływ zabiegu hemodializy na zmienność rytmu serca. Streszczenie. Folia Cardiologica 2002, 9, Streszczenia, 24.
 30. Przybył R., Polak G., Orzałkiewicz  Z., Stróżecki P., Grąbczewska Z., Grześk G., Nartowicz E., Manitius J.: Turbulencja rytmu serca u chorych przewlekle hemodializowanych. Streszczenie. Folia Cardiologica 2002, 9, Streszczenia, 24.
 31. Grąbczewska Z., Wiśniewska E., Szymaniak L., Przybył R., Grześk G., Polak G., Nartowicz E., Wodyńska T., Kubica J.: Helicobacter pylori IgG seropositivity and endothelium function parameters in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation. Streszczenie. Kardiologia Polska 2002, 57, Suplement II, 93.
 32. Grąbczewska Z., Szymaniak L., Wiśniewska E., Przybył R., Grześk G., Polak G., Nartowicz E., Wodyńska T., Kubica J.: Haemostatic risk factors in patients with unstable angina and Chlamydia pneumoniae IgA ang IgG seropositivity. Streszczenie. Kardiologia Polska 2002, 57, Suplement II, 238.
 33. Polak G., Hryncewicz W., Zarzycka-Lindner G., Jundziłł W.: False aneurysm of the extern iliac artery as a complication of graftectomy and a cause of abdominal pain in haemodialysed patient. Case Reports and Clinical Practice Review 2003, 4, 2-4.
 34. Grześk G., Orzałkiewicz Z., Polak G., Przybył R., Nartowicz E., Szadujkis-Szadurski L., Grąbczewska Z.: Stentowanie wieńcowe w leczeniu dusznicy bolesnej niestabilnej ujawnionej w trakcie farmakoterapii 5-fluorouracylem. Przegląd Lekarski 2003, 60, 46-48.
 35. Polak G., Stróżecki P., Grześk G., Przybył R., Manitius J., Kubica J.: The influence of hemodialysis on cardiac autonomic balance. Abstract. Nephrology Dialysis Transplantation 2003, 18, Supplement 4, 205.
 36. Grąbczewska Z., Nartowicz E., Szymaniak L., Wiśniewska E., Przybył R., Grześk G., Polak G., Wodyńska T., Kubica J.: Helicobacter pylori IgG seropositivity and endothelium function parameters in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation. Abstract. European Journal of Clinical Investigation 2003, 33, Supplement 1, 3.
 37. Polak G., Stróżecki P., Grześk G., Manitius J., Grąbczewska Z., Przybył R.: Effect of parathormone on heart rate variability in hemodialysis patients. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 2004, 115, 1-2, 94-98.
 38. Grześk G., Polak G., Grąbczewska Z., Kubica J.: Myocardial infarction with normal coronary arteriogram: the role of ephedrine-like alkaloids. Medical Science Monitor 2004, 10, CS15-CS21.
 39. Orzałkiewicz Z., Polak G., Przybył R., Ukleja-Adamowicz M., Hoffmann A.: Zespół Wellensa ? groźne oblicze załamków T. Kardiologia Polska 2005, 63, 656-661.
 40. Orzałkiewicz M., Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Objaw akordeonowy ? jatrogenna pułapka angioplastyki wieńcowej. Kardiologia Polska 2007, 65, 598-601.
 41. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Ventricular arrhythmias in acute ischemic stroke. European Heart Journal 2007, 28(Abstract Supplement), 77.
 42. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Heart rate variability in ischemic stroke patients. European Heart Journal 2007, 28(Abstract Supplement), 755.
 43. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Effects of ischemic stroke laterality on cardiac ventricular arrhythmias. European Heart Journal 2007, 28(Abstract Supplement), 34.
 44. Orzałkiewicz M., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Polak G.: Circadian rhythm of the right and the circumflex coronary artery involvement in the ST segment elevation myocardial infarction. European Heart Journal 2007, 28(Abstract Supplement), 529.
 45. Stróżecki P., Polak G., Manitius J.: Letter to the editor: Ranpuria R, Hall M, Chan CT et al. Heart rate variability (HRV) in kidney failure: measurement and consequences of reduced HRV. Nephrology Dialysis Transplantation 2008, 23, 4085.
 46. Polak G., Białoszyński T., Motyl D., Hoffmann A.: An asymptomatic 16-years old girl with anomalous left coronary artery from pulmonary artery (Bland-White-Garland syndrome). Postep Kardiol Inter 2012, 8, 142-145.

Prace przyjęte na kongresy naukowe:

 1. Polak G., Orzałkiewicz Z., Nartowicz E., Ziółkowska-Kochan M., Wanat-Słupska E.: Parametry analizy czasowej HRV w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu. Plakat. I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane 1999.
 2. Ziółkowska-Kochan M., Wanat-Słupska E., Rudy J., Fanslau D., Polak G., Orzałkiewicz Z.: Zaburzenia rytmu serca w ostrym udarze niedokrwiennym ? doniesienie wstępne. Plakat. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin 1999.
 3. Stróżecki P., Polak G., Adamowicz A., Dobosiewicz R., Odrowąż-Sypniewska G., Nartowicz E., Manitius J.: Does pulse therapy with alphacalcidol improve anaemia and reduce human recombinant erythropoietin demand in hemodialysis patients? Plakat. XVth International Congress of Nephrology, Buenos Aires 1999.
 4. Stróżecki P., Polak G., Nartowicz E., Manitius J.: Does parathormon affect blood pressure in hemodialysis patients? Plakat. Sympozjum ?Kidney and Hypertension. Satellite Symposium to the 9th European Meeting on Hypertension.? Poznań 1999.
 5. Polak G., Stróżecki P., Adamowicz A., Odrowąż-Sypniewska G., Manitius J.: Skuteczność leczenia ludzką rekombinowaną erytropoetyną chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc. Prezentacja ustna. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Polanica Zdrój 1999.
 6. Grześk G., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Polak G. Minoxidil-associated pleuropericardial effusion: case report. Plakat. VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics and 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Mediolan 2000.
 7. Grześk G., Orzałkiewicz Z., Polak G., Przybył R. Spontaneous healing of coronary dissection due to coronary spasm. Plakat. 1st International Symposium on Diagnostic and Therapeutic Cardiac Catheterization. Praga 2000.
 8. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z.: Czy lateralizacja udaru niedokrwiennego mózgu wpływa na zmienność rytmu serca? Plakat. III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane 2001.
 9. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Nartowicz E. Changes of heart rate variability in patients with ischemic stroke. Prezentacja ustna. XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Sztokholm 2001.
 10. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grąbczewska Z., Grześk G., Przybył R., Nartowicz E. Effects of ischemic stroke laterality on heart rate variability. Plakat. XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Sztokholm 2001.
 11. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R., Grąbczewska Z., Grześk G., Nartowicz E., Książkiewicz B. Lateralizacja udaru niedokrwiennego mózgu a zmienność rytmu serca. Plakat. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa 2001.
 12. Polak G., Orzałkiewicz Z., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Wodyńska T., Nartowicz E., Książkiewicz B. Analiza zmienności rytmu serca w udarze niedokrwiennym mózgu. Plakat. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa 2001.
 13. Grześk G., Szadujkis-Szadurski L., Orzałkiewicz Z., Polak G., Szadurski R., Przybył R., Grąbczewska Z., Gałaj A. Znaczenie podprogowych stężeń angiotensyny II w modulacji reaktywności receptorów alfa-adrenergicznych. Plakat. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa 2001.
 14. Grześk G., Szadujkis-Szadurski L., Orzałkiewicz Z., Polak G., Szadurski R., Przybył R., Grąbczewska Z., Gałaj A. Rola nitratów w procesie hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron. Plakat. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa 2001.
 15. Polak G., Stróżecki P., Przybył R., Nartowicz E., Manitius J.: Wpływ zabiegu hemodializy na zmienność rytmu serca. Plakat. IV Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane 2002.
 16. Przybył R., Polak G., Orzałkiewicz  Z., Stróżecki P., Grąbczewska Z., Grześk G., Nartowicz E., Manitius J.: Turbulencja rytmu serca u chorych przewlekle hemodializowanych. Plakat. IV Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane 2002.
 17. Polak G., Stróżecki P., Przybył R., Grąbczewska Z., Nartowicz E., Kubica J., Manitius J.: Does parathormon affect heart rate variability in hemodialysis patients? Plakat. Cardionephrology European Meeting. Asyż 2002.
 18. Polak G., Stróżecki P., Przybył R., Grześk G., Manitius J., Kubica J.: Zmienność rytmu zatokowego u chorych przewlekle hemodializowanych. Plakat. XIII  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Szczecin 2002.
 19. Polak G., Stróżecki P., Grześk G., Przybył R., Grąbczewska Z., Kubica J., Manitius J.: Effect of parathormon on heart rate variability in hemodialysed patients. Plakat. XXXIX Congress of European Renal Association /EDTA. Kopenhaga 2002.
 20. Stróżecki P., Polak G., Przybył R., Manitius J., Kubica J.: Left Ventricular hypertrophy and cardiac autonomic balance in hemodialysis patients. Plakat. XXXIX Congress of European Renal Association /EDTA. Kopenhaga 2002.
 21. Polak G., Nartowicz E., Grześk G., Przybył R., Stróżecki P., Manitius J.: Heart rate variability in chronic hemodialysed patients. Plakat. 20th Annual Meeting of the International Society of Blood Purification (ISBP). Plakat. Celle (Hannover) 2002.
 22. Grąbczewska Z., Szymaniak L., Wiśniewska E., Przybył R., Grześk G., Polak G., Nartowicz E., Wodyńska T., Kubica J.: Haemostatic risk factors in patients with unstable angina and Chlamydia pneumoniae IgA ang IgG seropositivity. Plakat. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 2002.
 23. Grąbczewska Z., Wiśniewska E., Szymaniak L., Przybył R., Grześk G., Polak G., Nartowicz E., Wodyńska T., Kubica J.: Helicobacter pylori IgG seropositivity and endothelium function parameters in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation. Plakat. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 2002.
 24. Grąbczewska Z., Nartowicz E., Szymaniak L., Wiśniewska E., Przybył R., Grześk G., Polak G., Wodyńska T., Kubica J.: Helicobacter pylori IgG seropositivity and endothelium function parameters in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation. Plakat. 37th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Verona 2003.
 25. Polak G., Stróżecki P., Grześk G., Przybył R., Manitius J., Kubica J.: The influence of hemodialysis on cardiac autonomic balance. Plakat. World Congress of Nephrology. Berlin 2003.
 26. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Ventricular arrhythmias in acute ischemic stroke. Plakat. European Society of Cardiology Congress 2007. Wiedeń.
 27. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Heart rate variability in ischemic stroke patients. Prezentacja ustna. European Society of Cardiology Congress 2007. Wiedeń.
 28. Polak G., Orzałkiewicz Z., Przybył R.: Effects of ischemic stroke laterality on cardiac ventricular arrhythmias. Plakat. European Society of Cardiology Congress 2007. Wiedeń.
 29. M. Orzalkiewicz, Z. Orzalkiewicz, R. Przybyl, G. Polak. Circadian rhythm of the right and the circumflex coronary artery involvement in the ST segment elevation myocardial infarction. Plakat. European Society of Cardiology Congress 2007. Wiedeń.