Doświadczenie zawodowe

Gwidon Polak kardiolog – doświadczenie zawodowe

Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Bydgoszczy

  • w latach 1994-2004 praca w Szpitalu Klinicznym im. A.Jurasza Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie: Szpital Uniwersytecki nr 1 Colegium Medicum UMK) w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej oraz w Klinice Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
  • doświadczenie kliniczne dotyczące diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych, zwłaszcza kardiologii i nefrologii, łącznie z postępowaniem w stanach nagłych (w warunkach ostrego dyżuru na Izbie Przyjęć, Intensywnym Nadzorze Kardiologicznym i w Stacji Dializ)
  • doświadczenie w zakresie elektrokardiologii nieinwazyjnej: całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, testy wysiłkowe, monitorowanie ciśnienia tętniczego, testy pochyleniowe
  • doświadczenie w zakresie kardiologii inwazyjnej: koronarografia, zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych
  • szkolenie specjalizacyjne i egzaminy w zakresie chorób wewnętrznych (egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych zdany z wyróżnieniem), szkolenie specjalizacyjne w zakresie kardiologii
  • przewód doktorski na temat zmienności rytmu serca u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami – promotor prof. dr hab. Edmund Nartowicz; okres pracy w Klinice Nefrologii pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Manitiusa

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy

  • od 2004 r. – praca w Oddziale Kardiologii, Zakładzie Hemodynamiki (kardiologii inwazyjnej) i w Poradni Kardiologicznej
  • w 2006 r. – zdany egzamin specjalizacyjny w zakresie kardiologii

Zainteresowania naukowe

Mój dorobek naukowy obejmuje prace z dziedziny kardiologii, nefrologii oraz prace interdyscyplinarne. W 2002 r. obroniłem pracę doktorską: „Zmienność rytmu serca u chorych leczonych hemodializami z powodu przewlekłej niewydolności nerek”, promotorem był pan prof. dr hab. Edmund Nartowicz. Na wniosek recenzentów (pani prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i pan dr hab. Rafał Baranowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie) – rozprawa doktorska została nagrodzona wyróżnieniem.

Poniżej – wykaz opublikowanych prac naukowych.

Dziękuję za zainteresowanie!

Wykaz prac.